Aanmelden nieuwe leerlingen

Het is weer tijd om nieuwe leerlingen in te schrijven op de basisschool. Hiernaast treft u daarvoor een wervingsposter. Heeft u interesse voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding? Neem contact op met de directeur van Ichthusschool. Een afspraak kan telefonisch 0182 383552 of via de mail j.vink@pcb-ichthusschool.nl gemaakt worden.