Team

Het zijn de mensen die uiteindelijk voor de kwaliteit van de school zorg dragen. We steken dan ook veel tijd in scholing (om de deskundigheid te vergroten) en teambuilding (voor een goede onderlinge sfeer). Bovendien nemen we regelmatig met elkaar ons onderwijssysteem onder de loep. Dit gebeurt tijdens teamvergaderingen waarin regelmatig een aspect van onze manier van werken wordt besproken.

Het team bestaat uit personen met verschillende functies. Onze school kent de volgende functies:

Functies

Taken

Directeur

Integraal verantwoordelijk

Groepsleerkracht

Verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep

Onderbouwcoördinator

Aanspreekpunt voor de groepen 1 t/m 3

Bovenbouwcoördinator

Aanspreekpunt voor de groepen 4 t/m 8

Interne begeleider

Coördineert de leerlingenzorg op school

Managementteam

Directeur, onderbouwcoördinator, bovenbouwcoördinator en intern begeleider

Stagecoördinator

Verantwoordelijk voor het functioneren van stagiaires in onze school

Onderwijs assistent

Begeleidt kinderen die extra hulp nodig hebben bij ons op school

ICT coördinator      

Beheert alle laptops en computerprogramma’s voor de leerlingen en leerkrachten

De functies worden vervuld door de volgende teamleden:

Directeur: Jaco Vink

Leerkrachten:

Groep 1-2 Nemo: Henriëtte de Jong

Groep 1-2 Goudvis: Marja van Wijngaarden / Esther de Graaf

Groep 1-2 Zeepaardje: Alinda Blonk / Gonny Bouter

Groep 3a: Jolanda Ernst / Lianne Versluis

Groep 3b: Elma den Besten / Harriet van Schoonhoven

Groep 4: Mieke Saly / Esther de Graaf

Groep 5a: Martina Boersma

Groep 5b: Eline Braal / Mariska van der Wal

Groep 6: Froukje Bootsma / Rita de Viet

Groep 7: Eric van Nieuwkerk / Lisette de Groot

Groep 8: Carla Spruit / Heleen Verkerk

Bouwcoördinatoren: Marja van Wijngaarden (onderbouw), Rita de Viet (bovenbouw)

Interne begeleider: Mariska van der Wal (onderbouw), Lisette de Groot (bovenbouw)

Managementteam: Jaco Vink, Marja van Wijngaarden, Rita de Viet

Stagecoördinator: Rita de Viet

ICT coördinator: Eric van Nieuwkerk

Onderwijsassistenten: Jacqueline Molenaar en Ilse Marije Groenen

Administratief medewerkster. Geertje de Groot

Conciërge. Geerard Siereveld