Team

Het zijn de mensen die uiteindelijk voor de kwaliteit van de school zorg dragen. We steken dan ook veel tijd in scholing (om de deskundigheid te vergroten) en teambuilding (voor een goede onderlinge sfeer). Bovendien nemen we regelmatig met elkaar ons onderwijssysteem onder de loep. Dit gebeurt tijdens teamvergaderingen waarin regelmatig een aspect van onze manier van werken wordt besproken.

Het team bestaat uit personen met verschillende functies. Onze school kent de volgende functies:

Functies

Taken

Directeur

Integraal verantwoordelijk

Groepsleerkracht

Verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep

Onderbouwcoördinator

Aanspreekpunt voor de groepen 1 t/m 3

Bovenbouwcoördinator

Aanspreekpunt voor de groepen 4 t/m 8

Interne begeleider

Coördineert de leerlingenzorg op school

Managementteam

Directeur, onderbouwcoördinator, bovenbouwcoördinator en intern begeleider

Stagecoördinator

Verantwoordelijk voor het functioneren van stagiaires in onze school

Onderwijs assistent

Begeleidt kinderen die extra hulp nodig hebben bij ons op school

ICT coördinator      

Beheert alle laptops en computerprogramma’s voor de leerlingen en leerkrachten

De functies worden vervuld door de volgende teamleden:

Directeur: Jaco Vink

Leerkrachten:

Groep 1-2 Nemo: Henriëtte de Jong

Groep 1-2 Goudvis: Marja van Wijngaarden / Joëlle van Hove

Groep 1-2 Zeepaardje: Alinda Blonk / Gonny Bouter / Zelia Geelhoed

Groep 3a: Mieke Saly / Lianne Versluis

Groep 3b/4b: Jolanda Ernst / Lianne Versluis

Groep 4a: Martina Boersma

Groep 5a: Harriet van Schoonhoven / Eline Braal

Groep 5b: Esther de Visser / Nadine Huisman / Daniël van der Eijk

Groep 6: Mariëlle van den Broek / Carla Spruit

Groep 7a: Froukje Bootsma / Heleen Verkerk

Groep 7b: Pieter Meijer

Groep 8: Eric van Nieuwkerk / Carla Spruit

Bouwcoördinatoren: Marja van Wijngaarden (onderbouw), Eric van Nieuwkerk (bovenbouw)

Interne begeleider: Mariska van der Wal (groep 1-2, 3a, 3b/4b), Lisette de Groot (groep 4a en 5-8)

Managementteam: Jaco Vink, Marja van Wijngaarden, Eric van Nieuwkerk

Stagecoördinator: Rita de Viet en Harriet van Schoonhoven (Pabo studenten en studenten in opleiding voor onderwijsassistent)

ICT coördinator: Pieter Meijer en Martina Boersma

Onderwijsassistenten: Jacqueline Molenaar, Ilse Marije Groenen en Mirjam Kort

Administratief medewerkster. Geertje de Groot

Conciërge. Geerard Siereveld