Interne begeleiding

De Intern Begeleider (ib’ er) is belast met de leerlingenzorg. De hoofdtaak van de ib’er is te bewaken dat zorgkinderen gesignaleerd en daadwerkelijk geholpen worden.
Ons streven is dat leerkrachten zelf zorgdragen voor het specifiek zorgaanbod in de eigen groep. De ib'er begeleidt hier de leerkracht bij. De intern begeleider onderhoudt allerlei externe contacten, bewaakt dat er tijdig en op de juiste wijze getoetst wordt, voert eventueel leerling observaties uit in de groep, leidt de bespreking van onderwijsopbrengsten in de teamvergaderingen, ondersteunt de leerkrachten om het onderwijsaanbod af te stemmen op de leerlingen, leidt -indien gewenst- de gesprekken met ouders, zorgt dat orthotheekmaterialen en specifiek naslagwerk bij de leerkrachten komt, reguleert verwijzingen en woont zorgbijeenkomsten bij.
Op de Ichthusschool zijn 2 ib'ers werkzaam. Juf Mariska van der Wal is ib'er voor de groepen 1-3. Zij is daar 8 uur in de week ambulant voor. Juf Mariska is ook bovenschools ib'er namens alle 8 de scholen van de PCPO. Zij werkt op wissende tijden en dagen. Juf Lisette de Groot is ib'er voor groep 4a-8b. Zij voert haar werkzaamheden uit op dinsdag en vrijdag.