Persbericht uitreiking School op Seeflabel door burgemeester Roel Cazemier

Burgemeester Roel Cazemier heeft op 17 januari 2020 het verkeersveiligheidscertificaat van School op Seef uitgereikt op de Ichthusschool.