Schoolondersteuningsprofiel

Elke school stelt een schoolondersteuningsprofiel op. Hierin vindt u informatie over de schoolpopulatie, uitstroom, onderwijsaanbod, specifiek leerlinggebonden aanbod, deskundigheid, specifieke voorzieningen/gebouw en samenwerking. Tevens zijn van deze onderdelen enkele ambities opgesteld. In januari 2024 hebben wij dit document geactualiseerd en als team vastgesteld. Daarnaast hebben wij werkafspraken gemaakt rondom het integraal arrangeren. Beide documenten vindt u hiernaast.