Schoolondersteuningsprofiel

Scholen stellen een schoolondersteuningsprofiel op. Hierin geven zij aan welke onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden. Twee jaar geleden zijn wij als team bezig geweest om onze mogelijkheden en grenzen aan te geven wat betreft leerlingen met een zorgvraag.