Activiteiten Commissie

Op onze school hebben wij een Activiteiten Commissie. Zij helpt de leerkrachten bij het organiseren van allerlei bijzondere activiteiten voor de leerlingen, zoals sportevenementen, het Sinterklaasfeest, het Kerst- en het Paasfeest, afscheid van groep, de traktaties op bijzondere dagen, schoolkamp en een bijdrage aan het schoolreisje.

De raad bestaat uit 1 leerkracht en 6 tot 8 ouderleden die door de Activiteiten Commissie worden gevraagd of gekozen. Alle ouders krijgen de gelegenheid om zich kandidaat te stellen.

De kosten van deze activiteiten worden betaald uit de ouderbijdragen, deze zijn op basis van vrijwilligheid. De hoogte van de ouderbijdrage vindt u in de schoolgidsbijlage. U ontvangt ook ieder jaar een brief van de penningmeester van de Activiteiten Commissie met het verzoek om deze bijdrage te voldoen.

In de AC hebben de volgende ouders zitting:

Voorzitter:
Jeannette Schenk
Ellie Vollmuller

Secretaresse:
D├ęsi Cornelissen

Algemene leden:
Merel Smits
Patricia Schuijff
Esther van Duuren
Jolanda van der Horst
Denise van der Wende
Merel Smits

Alinda Blonk (lnamens de leerkrachten)