ParnasSys

ParnasSys
PCB Ichthus maakt gebruik van ParnasSys als leerlingvolg- én leerlingadministratiesysteem.

Het ouderportaal van ParnasSys geeft ouders toegang tot dezelfde informatie als de leerkracht en dat maakt communiceren effectiever. Uit onderzoek blijkt dat ouders die actief de resultaten van hun kind op school volgen en hierop anticiperen, hun kind stimuleren en motiveren wat weer een positief effect op de resultaten heeft.

Niet alle items in het ouderportaal zijn opengezet voor inzage. We beginnen met een aantal onderdelen.
Het ouderportaal is niet bedoeld ter vervanging van de persoonlijke contacten, maar juist als instrument om betrokkenheid te vergroten. Samen bereiken we altijd meer.

U kunt hiernaast de handleiding downloaden.

Parro
Iedere ouder en leerkracht heeft de Parro app geïnstalleerd op zijn/haar telefoon. Hiermee kunnen korte berichten van school naar alle ouders gestuurd worden. Parro wordt ook gebruikt om foto`s te delen, ouders uit te nodigen voor de rapportenavonden en bijv. voor hulp in en om de groep. Buitenstaanders kunnen niet in deze omgeving komen, zodat aan alle AVG eisen wordt voldaan.

Via Parro kun je als ouder ook de privacy-voorkeuren actualiseren. In de Parro app gaat u naar instellingen. Er is dan keuze uit:
a. instellingen
b. privacy centrum
c. feedback en ondersteuning

Bij b. kunt u uw privacy voorkeuren (vb. toestemming beeldmateriaal) aanpassen.
Ook handig om te weten: In mijn profiel kan naam en mailadres gewijzigd worden. In accounts kunnen namen van ouders toegevoegd worden.

Wijzigen van persoonlijke gegevens - ParnasSys
Wilt u een wijziging doorgeven betreffende uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld een ander telefoonnummer, nieuw adres, ander noodnummer... Wilt u dit dan doen via de mogelijkheid in ParnasSys-Ouderportaal (Profiel) Het is niet noodzakelijk om de telefoonnummers van de ouder(s) ook te vermelden bij noodnummers.
Ouders worden altijd als eerste gebeld, krijgen we geen contact dan zullen we gebruik maken van de noodnummers. Dat kunnen zijn; opa/oma, buren, oppas...
Heeft u meerdere kinderen bij ons op school? Het doorgeven van wijzigingen van gezinsgegevens is dan voor 1 leerling voldoende. De contactformulieren komen automatisch bij de administratie terecht en worden binnen enkele dagen verwerkt.

Parro staat open voor alle groepen
Tijdens de lockdowns hebben de leerkrachten van groep 1-3 Parro ook opengezet voor ouders.
Daarvoor werd het alleen gebruikt vanuit de school, ouders konden niet terug reageren. Dit
werd toen (en ook nu) ingezet als communicatiemiddel met ouders in die groepen. Dit beviel en
bevalt erg goed.
In groep 4-8 werd in die tijd Teams gebruikt als communicatiemiddel. In de laatste
teamvergadering is hierover doorgesproken, omdat het belangrijk is dat we als school duidelijke
afspraken hierover hebben met elkaar en met alle ouders. Daarom hebben we met elkaar het
volgende afgesproken voor alle klassen en alle leerkrachten per 19 november 2021:

  1. Parro staat nu voor alle groepen open op de werkdagen van de leerkracht tussen 8.00-17.00 uur. Buiten die tijden wordt Parro niet gebruikt.
  2. Als ouders een bericht terugsturen, doen ze dit naar alle leerkrachten van de betreffende groep, zodat alle leerkrachten van de groep de informatie kunnen lezen.
  3. De leerkracht die werkt, reageert op een binnengekomen bericht.
  4. Ouders kunnen niet chatten. De leerkrachten hebben deze functie uitgezet.
  5. Ziekmeldingen blijven telefonisch gedaan worden. Vanaf 8.15 uur nemen leerlingen van groep 8 de telefoon aan en geven ziekmeldingen door aan de betreffende leerkracht.