Kanjertraining

Kanjertraining
In het schooljaar 2019-2020 gebruiken we de Kanjertraining in onze groepen om kinderen sociale vaardigheden aan te leren. Om deze lessen te mogen geven, hebben we als team drie teamtrainingen gevolgd. Ook is er dit schooljaar een ouderavond georganiseerd waarin ouders de werkwijze van deze methode is uitgelegd. In januari 2020 werd er een praktijkdag georganiseerd. Er werden voorbeeld lessen gegeven door een trainer van de Kanjertraining in verschillende klassen. Inmiddels hebben we als team het Sociaal Veiligheid Protocol Kanjertraining vastgesteld. Hiernaast kunt u dit document lezen.