Kanjertraining

Kanjertraining
In het schooljaar 2019-2020 gebruiken we de Kanjertraining in onze groepen om kinderen sociale vaardigheden aan te leren. Om deze lessen te mogen geven, hebben we als team tot nog toe twee teamtrainingen gevolgd. In december 2019 volgt de derde teamtraining. Ook is er dit schooljaar een ouderavond georganiseerd waarin ouders de werkwijze van deze methode is uitgelegd. In januari 2020 zal er een praktijkdag georganiseerd worden. Er zullen dan voorbeeld lessen gegeven worden door een trainer van de Kanjertraining in verschillende klassen.