Brief vanuit het stafbureau over het lerarentekort

Onze directeur bestuurder, Gert Tissink, heeft een brief opgesteld over het lerarentekort waar we als PCPO en alle andere scholen in Nederland mee te maken hebben. Deze brief vindt u hiernaast.