Plaatsing dakplatanen schoolplein

Tijdens de rapportengesprekken avonden in juni 2019 heeft de MR bij de aanwezige ouders van de Ichthusschool geïnventariseerd wat tips en tops voor de Ichthusschool zijn. Bovenaan het lijstje met de tips stond het punt om meer schaduwplekken op het plein te creëren. Hier hebben we met alle betrokkenen van de Vogelweide de afgelopen periode over gesproken en knopen in doorgehakt.

Dit heeft zolang geduurd, omdat we eerst de nieuwbouw wilden realiseren en daarna moesten wachten op het juiste moment van poten. Dat is deze weken geworden.

We hebben het Wellant-College uit Ottoland benaderd om dit als project met hun leerlingen op te pakken. Zodoende worden er nu 4 dakplatanen gepoot op het plein en zo hopen we dat de kinderen in de toekomst meer schaduwplekken op het plein hebben.

Fijn om op deze manier samen te werken met de gebruikers van de Vogelweide en het Wellant-College in Ottoland!