Meer- en hoogbegaafdheid

De afgelopen jaren heeft de Ichthusschool stappen gezet op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Deze ontwikkeling staat beschreven in het beleidsdocument dat u hiernaast kunt vinden. Van een pilotgroep Levelwerk zijn we gegroeid naar Levelwerk voor de midden- en bovenbouw. De komende tijd willen we dit verder uitbreiden naar het borgen van het aanbod voor de onderbouwleerlingen.